เอกสารประกอบการเรียน ฟิสิกส์ บทที่ 17 - 20

     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ให้นักเรียนดาวน์โหลดและนำมาประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยทุกครั้ง และ เอกสารนี้ ยังเป็นแนวข้อสอบอีกด้วย   บทที่ 17 ของไหล ดาวน์โหลด บทที่ 18 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ดาวน์โหลด บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม… อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเรียน ฟิสิกส์ บทที่ 13 - 16

     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ให้นักเรียนดาวน์โหลดและนำมาประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยทุกครั้ง และ เอกสารนี้ ยังเป็นแนวข้อสอบอีกด้วย   บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ดาวน์โหลด บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส ดาวน์โหลด บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก… อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเรียน ฟิสิกส์ บทที่ 5 - 8

     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ให้นักเรียนดาวน์โหลดและนำมาประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยทุกครั้ง และ เอกสารนี้ ยังเป็นแนวข้อสอบอีกด้วย   บทที่ 5 งานและพลังงาน ดาวน์โหลด บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน ดาวน์โหลด บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน… อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเรียน ฟิสิกส์ บทที่ 9 - 12

     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ให้นักเรียนดาวน์โหลดและนำมาประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยทุกครั้ง และ เอกสารนี้ ยังเป็นแนวข้อสอบอีกด้วย   บทที่ 9 คลื่นกล ดาวน์โหลด บทที่ 10 เสียง ดาวน์โหลด บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์… อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเรียน ฟิสิกส์ บทที่ 1 - 4

     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ให้นักเรียนดาวน์โหลดและนำมาประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยทุกครั้ง และ เอกสารนี้ ยังเป็นแนวข้อสอบอีกด้วย   บทที่ 1 บทนำ ดาวน์โหลด บทที่ 2 การเคลื่อนที่ในแนวตรง ดาวน์โหลด บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน… อ่านต่อ...

ปริมาณและหน่วยทางฟิสิกส์

     ปริมาณ (Quantities) ในวิชาฟิสิกส์อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ได้ 2  รูปแบบ แบ่งโดยใช้ลักษณะของปริมาณเป็นเกณฑ์ ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ แบ่งโดยใช้ที่มาของปริมาณเป็นเกณฑ์ ปริมาณมูลฐาน ปริมาณอนุพัทธ์ ปริมาณเสริม        เรามาดูรูปแบบแรกกันก่อน การแบ่งโดยใช้ลักษณะเป็นเกณฑ์ การแบ่งรูปแบบนี้ ในวิชาฟิสิกส์ จะถูกนำไปใช้ในการจัดกลุ่มตัวแปลต่างๆ… อ่านต่อ...